Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koku" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılan sözcük mecaz anlamlı değildir?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılan sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yokur?
Soru 5: "Boş" sözcüğünü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlam değildir?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı sözcük yoktur?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut olan bir sözcük aldığı ekle somut anlam kazanmıştır?
Soru 8: "Kitabı gelişigüzel okuduğu için anlamamış." Koyu yazılan sözcüğün kattığı anlam aşağıdaki hangi cümlede vardır?
Soru 9: "atmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "göndermek" anlamında kullanılmıştır?
Soru 10: "Bari sen bunu bana yapmasaydın." Koyu yazılan sözcüğün kattığı anlam aşağıdaki hangi cümlede vardır?