Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma sanatı yapılmıştır?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma sanatı yapılmıştır?
Soru 3: "Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda." İstiklâl Marşı'mızın bu mısrasında hangi söz sanatı vardır?
Soru 4: "Çocuğun yanakları utancından elma gibi kızardı." Bu cümlede kendisine benzetilen hangisidir?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme sanatı yapılmıştır?
Soru 6: Aslıma karışıp toprak olunca / Çiçek olup mezarımı süslerim / Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar / Gökyüzünde dalgalanır seslerim (Aşık Veysel ŞATIROĞLU)
Yukarıdaki dörtlükte kişileştirilen unsurlar hangileridir?

Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde konuşturma sanatı yapılmıştır?
Soru 8: Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi / Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi / Kazma ile dövmeyince kıt verdi / Benim sadık yârim kara topraktır (Aşık Veysel ŞATIROĞLU)
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?
Soru 9: "Dünya büyük bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes rolünü oynar ve rolü bitince de bu sahneyi terk eder." (William Shakespeare)
Yukuradaki özlü sözde hangi söz sanatı vardır?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatı yapılmıştır?
Soru 11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme sanatı yapılmıştır?
Soru 12: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ağaç" sözcüğünde insana ait bir özellik vardır?
Soru 13: Ah bu türküler / Türkülerimiz / Ana sütü gibi candan / Ana sütü gibi tertemiz (Bedri Rahmi EYÜBOĞLU)
Yukarıdaki dörtlükteki söz sanatının özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?