Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: "Kip ve kişi eki alan fiillere çekimli fiil denir." Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılma zamanı ile anlatımı aynıdır?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde başkasından duyma anlamı vardır?
Soru 5: "Her gün buraya gelmez." Aşağıdaki cümlelerden hangisinin kipi bu cümleyle özdeştir?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin her zaman yapıldığı anlamı vardır?
Soru 7: "oku-" fiilinin geniş zaman birinci tekil kişiyle çekimi hangi şıkta doğru verilmiştir?
Soru 8: "Bu saatte buradan araba geçmez." cümlesindeki yüklemin (çekimli fiil) kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil kipinde anlam kayması vardır?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil kipinde anlam kayması vardır?