Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangindeki çekimli fiil basit yapılıdır?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli fiil isim kökünden türemiştir?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli fiil fiil kökünden türemiştir?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli fiil yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil değildir?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli fiil kurallı birleşik fiil değildir?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli fiil anlamca kaynaşmış birleşik fiil değildir?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli fiilin yapısı farklıdır?
Soru 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik yapılı fiilde "gücü yetme, başarabilme" anlamı vardır.
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik yapılı fiilde "çabukluk, hemenlik" anlamı vardır.
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik yapılı fiil diğerlerinden farklıdır?