Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep-sonuç ilişkisi vardır?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep bildirir?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç bildirir?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisi eylemin yapılış nedeni bildirilmiştir?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisi eylemin yapılış amacı bildirilmiştir?
Soru 7: "İçin" edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç bildirir?
Soru 8: "Yarınki tiyatroya ........" Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa sebep bildiri?
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç anlamı vardır?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart anlamı vardır?