Fiilde Kip / Çekimli Fiil
(Soruya tıkla cevabı hemen gör)

Soru 1
Kardeşim dün tiyatroya gitmiş.
Duyulan Geçmiş Zaman "git-miş"

Soru 2
Geçen hafta arkadaşlarımla kitap fuarına gittik.
Görülen Geçmiş Zaman "git-ti-k"

Soru 3
Derslerimi, çok dikkatli dinlerim.
Geniş Zaman "dinle-r-im"

Soru 4
Evde resim yapıyorum.
Şimdiki Zaman "yap-(ı)yor-um"

Soru 5
Bu akşam evde kalmalıyım.
Gereklilik Kipi "kal-malı-(y)ım"

Soru 6
Yarın hayvanat bahçesine gideceğim.
Gelecek Zaman "git-ecek-im"

Soru 7
Keşke söylediklerimi dinleseniz.
Şart Kipi "dinle-se-niz"

Soru 8
Yarın tiyatroya gidelim.
İstek Kipi "git-e-lim"

Soru 9
Sabahları kahvaltı yaparım.
Geniş Zaman "yap-(a)r-ım"

Soru 10
Arkadaşım asitli içecekler içmez.
Geniş Zaman "iç-mez"

Soru 11
Bu sorular akşama kadar bitmeli.
Gereklilik Kipi "bit-meli"

Soru 12
Hafta sonuna kadar bu kitabı oku.
Emir Kipi "oku"

Soru 13
Yemekten sonra balkonda oturalım.
İstek Kipi "otur-a-lım"

Soru 14
Keşke söylediklerimi anlasalar.
Şart Kipi "anla-sa-lar"

Soru 15
Derslerinizi iyi dinleyin.
Emir Kipi "dinle-(y)in"

Soru 16
Yarın köye gideceğiz.
Gelecek Zaman "git-ecek-iz"

Soru 17
Kardeşim bana doğru koşuyor.
Şimdiki Zaman "koş-(u)yor"

Soru 18
Sorunlarını konuşarak çözmelisin.
Gereklilik Kipi "çöz-meli-sin"

Soru 19
Bu kitabı dün kütüphaneden aldım.
Görülen Geçmiş Zaman "al-dı-m"

Soru 20
Dışarıda lapa lapa kar yağmakta.
Şimdiki Zaman "yağ-makta"