HAYDİ, SÖZCÜKLERİN EŞ ANLAMINI BULALIM!

No
SÖZCÜKLER
EŞ ANLAMLARI
Göster
1
İsim

Ad


2
Sene

Yıl


3
Sözcük

Kelime


4
Büyük

İri


5
Küçük

Ufak


6
Cevap

Yanıt


7
Kanun

Yasa


8
Şehir

İl-Kent-Vilayet


9
Hediye

Armağan


10
Kırmızı

Al


11
Beyaz

Ak


12
Siyah

Kara


13
Yarar

Fayda


14
Misafir

Konuk


15
Görev

Vazife


16
Zor

Güç


17
Cimri

Pinti


18
Ev

Konut


19
Doktor

Hekim


20
Baş

Kafa