MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TESTLERİ

MEB BECERİ TEMELLİ SORULAR
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
1. Tema
1. Tema
1. Tema
1. Tema
2. Tema
2. Tema
2. Tema
2. Tema
3. Tema
3. Tema
3. Tema
3. Tema
4. Tema
4. Tema
4. Tema
4. Tema
5. Tema
5. Tema
5. Tema
5. Tema
6. Tema
6. Tema
6. Tema
6. Tema
7. Tema
7. Tema
7. Tema
7. Tema
8. Tema
8. Tema
8. Tema
8. Tema
Cevaplar
Cevaplar
Cevaplar
Cevaplar

Test No
5. Sınıf Testleri
 
Test No
5. Sınıf Testleri
Test 1
Sözcükte Anlam 1  
Test 1
Sözcükte Anlam 1
Test 2
Sözcükte Anlam 2 - Söz Sanatları  
Test 2
Sözcükte Anlam 2
Test 3
Kökler ve Ekler  
Test 3
Söz Gruplarında Anlam 1
Test 4
Söz Gruplarında Anlam (Deyim - Atasözü)  
Test 4
Söz Gruplarında Anlam 2
Test 5
Cümlede Anlam 1  
Test 5
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi-Söz Sanatları 1
Test 6
Parçada Anlam 1  
Test 6
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi-Söz Sanatları 2
Test 7
Ses Bilgisi  
Test 7
Cümlede Anlam 1
Test 8
Parçada Anlam 2  
Test 8
Cümlede Anlam 2
Test 9
Cümlede Anlam 2  
Test 9
Kökler ve Ekler 1
Test 10
Yazım Kuralları  
Test 10
Kökler ve Ekler 2
Test 11
Noktalama İşaretleri  
Test 11
Parçada Anlam 1
Test 12
Metin Türleri  
Test 12
Parçada Anlam 2
Test 13
Parçada Anlam 3  
Test 13
Cümlede Anlam 3
Test 14
Görsel Okuma  
Test 14
Cümlede Anlam 4
Test 15
Parçada Anlam 4  
Test 15
Parçada Anlam 3
Test 16
Parçada Anlam 5  
Test 16
Parçada Anlam 4
Cevaplar
Cevaplar  
Test 17
Parçada Anlam 5
     
Test 18
Parçada Anlam 6
     
Test 19
Ses Bilgisi 1
     
Test 20
Ses Bilgisi 2
     
Test 21
Parçada Anlam 7
     
Test 22
Parçada Anlam 8
     
Test 23
Yazım Kuralları 1
     
Test 24
Yazım Kuralları 2
      Cevaplar Cevaplar

 

Test No
6. Sınıf Testleri
 
Test No
6. Sınıf Testleri
Test 1
Ek - Yapı  
Test 1
Sözcükte Anlam 1
Test 2
Sözcükte Anlam 1  
Test 2
Sözcükte Anlam 2
Test 3
Sözcükte Anlam 2 - Söz Sanatları  
Test 3
Söz Gruplarında Anlam 1
Test 4
İsimler - Sıfatlar - Tamlamalar  
Test 4
Söz Gruplarında Anlam 2
Test 5
Cümlede Anlam 1  
Test 5
İsimler 1
Test 6
Zamirler  
Test 6
İsimler 2
Test 7
Parçada Anlam 1  
Test 7
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi-Söz Sanatları 1
Test 8
Parçada Anlam 2  
Test 8
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi-Söz Sanatları 2
Test 9
Edat - Bağlaç - Ünlem  
Test 9
Zamirler 1
Test 10
Yazım Kuralları  
Test 10
Zamirler 2
Test 11
Noktalama İşaretleri  
Test 11
Cümlede Anlam 1
Test 12
Söz Gruplarında Anlam (Deyim - Atasözü)  
Test 12
Cümlede Anlam 2
Test 13
Cümlede Anlam 2  
Test 13
Sıfatlar-Sıfat Tamlamaları 1
Test 14
Parçada Anlam 3  
Test 14
Sıfatlar-Sıfat Tamlamaları 2
Test 15
Metin Türleri  
Test 15
Parçada Anlam 1
Test 16
Parçada Anlam 4  
Test 16
Parçada Anlam 2
Cevaplar
Cevaplar  
Test 17
Parçada Anlam 3
     
Test 18
Parçada Anlam 4
     
Test 19
Parçada Anlam 5
     
Test 20
Parçada Anlam 6
     
Test 21
Biçim Bilgisi 1
     
Test 22
Biçim Bilgisi 2
     
Test 23
Edat - Bağlaç - Ünlem 1
     
Test 24
Edat - Bağlaç - Ünlem 2
      Cevaplar Cevaplar

 

Test No
7. Sınıf Testleri
 
Test No
7. Sınıf Testleri
Test 1
Fiiller 1 (Kip ve Kişi Ekleri - Fiilde Anlam)  
Test 1
Sözcükte Anlam 1
Test 2
Sözcükte Anlam 1  
Test 2
Sözcükte Anlam 2
Test 3
Sözcükte Anlam 2 - Söz Sanatları  
Test 3
Fiiller 1
Test 4
Fiiller 2 (Kip ve Kişi Ekleri - Fiilde Anlam)  
Test 4
Fiiller 2
Test 5
Cümlede Anlam 1  
Test 5
Söz Gruplarında Anlam 1
Test 6
Fiilde Yapı - EkFiiller  
Test 6
Söz Gruplarında Anlam 2
Test 7
Zarflar  
Test 7
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi-Söz Sanatları 1
Test 8
Parçada Anlam 1  
Test 8
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi-Söz Sanatları 2
Test 9
Söz Gruplarında Anlam (Deyim - Atasözü)  
Test 9
Zarflar 1
Test 10
Cümlede Anlam 2  
Test 10
Zarflar 2
Test 11
Anlatım Bozuklukları  
Test 11
Cümlede Anlam 1
Test 12
Parçada Anlam 2  
Test 12
Cümlede Anlam 2
Test 13
Parçada Anlam 3  
Test 13
Parçada Anlam 1
Test 14
Yazım Kuralları  
Test 14
Parçada Anlam 2
Test 15
Noktalama İşaretleri  
Test 15
Fiiller 3
Test 16
Metin Türleri  
Test 16
Fiiller 4
Cevaplar
Cevaplar  
Test 17
Fiilde Yapı - Ek Fiiller 1
     
Test 18
Fiilde Yapı - Ek Fiiller 2
     
Test 19
Cümlede Anlam 3
     
Test 20
Cümlede Anlam 4
     
Test 21
Parçada Anlam 3
     
Test 22
Parçada Anlam 4
     
Test 23
Parçada Anlam 5
     
Test 24
Parçada Anlam 6
      Cevaplar Cevaplar


Test No
8. Sınıf Testleri
 
Test No
8. Sınıf Testleri
Test 1
Sözcükte Anlam 1  
Test 1
Fiilimsi
Test 2
Sözcükte Anlam 2  
Test 2
Sözcükte Anlam 1
Test 3
Sözcükte Anlam 3  
Test 3
Sözcükte Anlam 2
Test 4
Deyimler ve Atasözleri  
Test 4
Sözcükte Anlam 3
Test 5
Sözcükte Anlam 4 (Söz Sanatları)  
Test 5
Deyimler ve Atasözleri
Test 6
Fiilimsiler 1  
Test 6
Söz Sanatları
Test 7
Fiilimsiler 2  
Test 7
Cümlede Anlam 1
Test 8
Cümlede Anlam 1  
Test 8
Yazım Kuralları
Test 9
Cümlede Anlam 2  
Test 9
Parçada Anlam 1
Test 10
Parçada Anlam 1  
Test 10
Parçada Anlam 2
Test 11
Parçada Anlam 2  
Test 11
Parçada Anlam 3
Test 12
Parçada Anlam 3  
Test 12
Parçada Anlam 4
Test 13
Parçada Anlam 4  
Test 13
Parçada Anlam 5
Test 14
Parçada Anlam 5  
Test 14
Noktalama İşaretleri
Test 15
Parçada Anlam 6  
Test 15
Anlatım Biçimleri
Test 16
Cümlenin Ögeleri 1  
Test 16
Metin Türleri
Test 17
Cümlenin Ögeleri 2  
Test 17
Cümlenin Ögeleri
Test 18
Yazım Kuralları  
Test 18
Fiilde Çatı
Test 19
Noktalama İşaretleri  
Test 19
Cümle Türleri 1
Test 20
Metin Türleri  
Test 20
Cümle Türleri 2
Test 21
Fiilde Çatı 1  
Test 21
Cümlede Anlam 2
Test 22
Fiilde Çatı 2  
Test 22
Cümlede Anlam 3
Test 23
Sözcükte Anlam 5  
Test 23
Cümlede Anlam 4
Test 24
Cümlede Anlam 3  
Test 24
Anlatım Bozuklukları
Test 25
Cümlede Anlam 4  
Cevaplar
Cevaplar
Test 26
Cümle Türleri 1      
Test 27
Cümle Türleri 2      
Test 28
Parçada Anlam 7      
Test 29
Yazım Kuralları 2      
Test 30
Noktalama İşaretleri 2      
Test 31
Anlatım Bozukluğu 1      
Test 32
Anlatım Bozukluğu 2      
Cevaplar
Cevaplar      

2017-2018 8. Sınıflar için hazırlanan on (10) örnek soru ve soruların cevapları
2018-2019 8. Sınıflar için hazırlanan seksen beş (85) örnek soru ve soruların cevapları
2019-2020 8. Sınıflar için hazırlanan doksan (90) örnek soru ve soruların cevapları
2020-2021 8. Sınıflar için hazırlanan altmış (60) örnek soru ve soruların cevapları
2021-2022 8. Sınıflar için hazırlanan seksen (80) örnek soru ve soruların cevapları
2022-2023 8. Sınıflar için hazırlanan altmış (60) örnek soru ve soruların cevapları

Kurs Denemeleri PDF (18 Adet) / Okul Denemeleri PDF (18 Adet)