MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TESTLERİ

MEB BECERİ TEMELLİ SORULAR
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
Cevaplar
Cevaplar
Cevaplar
Cevaplar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ DYK İÇİN HAZIRLADIĞI TESTLER
Test No
5. Sınıf Testleri
6. Sınıf Testleri
7. Sınıf Testleri
Test 1
Sözcükte Anlam 1 Ek - Yapı Fiiller 1 (Kip ve Kişi Ekleri - Fiilde Anlam)
Test 2
Sözcükte Anlam 2 - Söz Sanatları Sözcükte Anlam 1 Sözcükte Anlam 1
Test 3
Kökler ve Ekler Sözcükte Anlam 2 - Söz Sanatları Sözcükte Anlam 2 - Söz Sanatları
Test 4
Söz Gruplarında Anlam (Deyim - Atasözü) İsimler - Sıfatlar - Tamlamalar Fiiller 2 (Kip ve Kişi Ekleri - Fiilde Anlam)
Test 5
Cümlede Anlam 1 Cümlede Anlam 1 Cümlede Anlam 1
Test 6
Parçada Anlam 1 Zamirler Fiilde Yapı - EkFiiller
Test 7
Ses Bilgisi Parçada Anlam 1 Zarflar
Test 8
Parçada Anlam 2 Parçada Anlam 2 Parçada Anlam 1
Test 9
Cümlede Anlam 2 Edat - Bağlaç - Ünlem Söz Gruplarında Anlam (Deyim - Atasözü)
Test 10
Yazım Kuralları Yazım Kuralları Cümlede Anlam 2
Test 11
Noktalama İşaretleri Noktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları
Test 12
Metin Türleri Söz Gruplarında Anlam (Deyim - Atasözü) Parçada Anlam 2
Test 13
Parçada Anlam 3 Cümlede Anlam 2 Parçada Anlam 3
Test 14
Görsel Okuma Parçada Anlam 3 Yazım Kuralları
Test 15
Parçada Anlam 4 Metin Türleri Noktalama İşaretleri
Test 16
Parçada Anlam 5 Parçada Anlam 4 Metin Türleri
Cevaplar
Cevaplar Cevaplar Cevaplar
       
2018-2019 8. Sınıflar için hazırlanan seksen beş (85) örnek soru ve soruların cevapları
2019-2020 8. Sınıflar için hazırlanan doksan (90) örnek soru ve soruların cevapları
2020-2021 8. Sınıflar için hazırlanan altmış (60) örnek soru ve soruların cevapları

Test No
8. Sınıf Testleri
Test 1
Sözcükte Anlam 1
Test 2
Sözcükte Anlam 2
Test 3
Sözcükte Anlam 3
Test 4
Deyimler ve Atasözleri
Test 5
Sözcükte Anlam 4 (Söz Sanatları)
Test 6
Fiilimsiler 1
Test 7
Fiilimsiler 2
Test 8
Cümlede Anlam 1
Test 9
Cümlede Anlam 2
Test 10
Parçada Anlam 1
Test 11
Parçada Anlam 2
Test 12
Parçada Anlam 3
Test 13
Parçada Anlam 4
Test 14
Parçada Anlam 5
Test 15
Parçada Anlam 6
Test 16
Cümlenin Ögeleri 1
Test 17
Cümlenin Ögeleri 2
Test 18
Yazım Kuralları
Test 19
Noktalama İşaretleri
Test 20
Metin Türleri
Test 21
Fiilde Çatı 1
Test 22
Fiilde Çatı 2
Test 23
Sözcükte Anlam 5
Test 24
Cümlede Anlam 3
Test 25
Cümlede Anlam 4
Test 26
Cümle Türleri 1
Test 27
Cümle Türleri 2
Test 28
Parçada Anlam 7
Test 29
Yazım Kuralları 2
Test 30
Noktalama İşaretleri 2
Test 31
Anlatım Bozukluğu 1
Test 32
Anlatım Bozukluğu 2
Cevaplar
Cevaplar

Bazı İllerin Ölçme Değerlendirme Merkezleri Tarafından Hazırlanan
8. Sınıf Sorular ve Cevapları
(Birinci Dönem Konularını Kapsamaktadır.)
Antalya (37 soru)
Aydın (48 soru)
Bursa (51 soru)
Düzce (49 soru)
İstanbul (30 soru)