YAZIM KURALLARI
Büyük Harflerin Yazımı
Yön Adlarının Yazımı
1.Cümleye ve mısralara büyük harfle başlanır.
B
ugün derslerimin tekrarını yaptım.
Yön adı yer adından önce yazılırsa yön adının baş harfi büyük yazılır.
Yazın Batı Karadeniz'i gezdik.(Doğru)
Yazın Karadeniz'in batısını gezdik. (Doğru)
   
2.". / ? / ! / ... / :" dan sonra büyük harfle başlar. Ancak ":"dan sonra örnek sıralanıyorsa küçük harfle başlar.
Pazardan çok şey aldım: elma, armut, muz...
 
 
Gün ve Ay Adlarının Yazımı
3.Özel adlarla birlikte kullanılan saygı, lakap, meslek gibi sözcüklerin baş harfi büyük yazılır.
Ali Bey / Fatma Hanım / Doktor Ali Bey
Belli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle yazılır.
Tiyatro 10 Mayıs'ta oynanacak. (Doğru)
Tiyatro mayıs ayında oynanacak. (Doğru)
   
4.Eğer adları varsa mahalle, cadde, sokak sözcüklerinin baş harfleri büyük yazılır.
Okulumuz Ulus Mahalle'sinde bulunuyor.
 
 
Sayıların Yazımı
5.Tarihi yerler adıyla birlikte kullanılırsa baş harfi büyük yazılır.
Dolabahçe Sarayı / Koza Han
1.Sayılar yazıyla ve her hanesi ayrı olarak yazılır.
Sınıfımızda yirmi beş öğrenci var.
   
6.Coğrafi yerler adıyla birlikte kullanılırsa baş harfi büyük yazılır.
Yarın İznik Göl'üne gideceğiz.
2.Saat ve dakika arasına nokta işareti konur. İki nokta konmaz.
Yarın 07.00'de okulda olacağım.
   
7.Millet, boy, dil, devlet, din, mezhep adları büyük harfle yazılır.
Türk / Türkçe / Türkiye / İslamiyet
3.Tarihlerin yazımında gün-ay-yıl arasına ". ya da /" işaretleri konur.
Bugün 03.03.2020 / Bugün 03/03/2020
   
8.Tabela, levha isimleri büyük harfle başlar.
Giriş / Vezne
4.Ağırlık ve uzunluk birimleri kullanıldığında sayı rakamla yazılabilir.
Bursa'ya 25km var.
   
9. Gezegen, yıldız isimleri terim anlamda kullanılmışsa baş harfi büyük yazılır.
Bugün Güneş tutulmasını izledik.
5.Sayıyla yazılan oyun adları bitişik yazılır.
Dedem bana ellibir oyununu öğretti.
   
10.Evcil hayvanımıza verdiğimiz ismin baş harfi büyük yazılır.
Kedimin adını Pamuk koydum.
6.Nota sayıları bitişik yazılır.
Bugün onaltılık notayı öğrendik.
   
UYARI: Dergi, gazete sözcükleri küçük harfle yazılır.
"Resmi Gazete" hariç.

Dün Bilim Çocuk dergisi aldım.
7.Sıra sayıları rakamla ya da yazıyla yazılabilir.
15. / 15'inci
7.'inci (okunuşu yedi inci-yanlış) / 7'nci (doğru)
   
UYARI:Kitap adlarındaki, başlıklardaki "ve, ile, veya..." küçük harfle yazılır.
Bugün Leyla ile Mecnun kitabını okudum.
8.Üleştirme (paylaştırma) sayıları rakamla değil yazıyla yazılır.
3'er (yanlış) / Üçer (doğru)
   
Kısaltmaların Yazımı
Diğer Yazım Kuralları
1. Büyük Harfli Kısaltmalar  
Harflere "e" sesi getirilerek okunur ve ek de buna göre eklenir.
Yarın PTT'ye gideceğim. (PeTeTe)
1."Şey" her zaman ayrı yazılır.
Pazardan her şey almışsın.
   
2.Küçük Harfli Kısaltmalar
Kısaltmanın açılımına göre ek eklenir.
kg'de değil kg'dan olmalı (açılımı kilogram)
2."ya da" her zaman ayrı yazılır.
Hafta sonu pikniğe ya da sinemaya gideceğiz.
a.Nokta konmayanlar: Uzunluk, ağarlık ve elementlerin kısaltmalarına nokta konmaz.
Burtaya 25 km'den az kaldı.
3. "birtakım" "bir takım" yazımı
Kapıda birtakım insanlar var. (belirsizlik)
Dün bir takım elbise aldım. (sayı sıfatı)
Uyarı: Noktasız kısaltmalara ek eklenirken kesme işareti kullanılır. 4."herkez" değil "herkes"
b.Nokta konanlar: Uzunluk, ağırlık ve elementlerin dışındakilere nokta konur.
Bugün Prof.den randevu aldık.
5."herhalde" "her halde" yazımı
Yarın tiyatroya herhalde gelemeyeceğim. (galiba)
Yarın her halde gideceğim. (zorunluluk)
Uyarı: Noktalı kısaltmalara ek eklenirken kesme işareti kullanılır. 6."yalın"dan yalnız
7. "yanılmak"tan yanlış
  8. "mütevazı" alçak gönüllü demek "sonu i"
"mütevazi" paralel demek "sonu ı"
   
  Doğru Yazımlar: pek çok, meyve, makine, ızdırap, egzoz, sürpriz, sarımsak, kirpik, kılavuz.
   
Yazım Kuralları PDF indir
"De" "Mi" "Ki"nin Yazımı PDF indir
astagos

 

No
Cümleler
Doğru
Yanlış
Göster
1
Bugün okulda tören yapılacak.

 
2
Derslerine iyi çalış ki başarılı ol.

 
3
Ahmet çavuş bizi ziyaret etti.  

Çavuş


4
Anlatılanları yalnış anlamışsın.  

yanlış


5
Bütün komşular sokağımızı temizledik.

 
6
İstanbul gezisine yirmibeş kişi gittik.  

yirmi beş


7
Televizyonda Kara Göl'ü tanıtıyordu.

 
8
Babam eve gelirken İzmit pişmaniyesi getirdi.

 
9
Bu sene köye 10 temmuz günü gideceğiz.  

10 Temmuz


10
Yarın PTT'den kardeşime para göndereceğim.

 
11
Bahçedeki ağaçlar susuzluktan kurumak üzere.

 
12
Yarın batı Anadolu'da sağnak yağış olacak.  

Batı


13
İkna edebilmek için söylenebilecek her şeyi söyledim.

 
14
Dolmabahçe sarayı gezimizin en güzel zamanıydı.  

Saray


15
Kedimin adını Yumoş koydum.

 
16
Bizimde ona yardım etmemiz gerekir.  

Bizim de


17
Her gün düzenli olarak meyve yemeliyiz.

 
18
Doktor Bey iki hafta sonra tekrar gelmemi söyledi.  

bey


19
Yeni evimiz 2'nci katta olduğu için çok rahatız.

 
20
Yarın herhalde o tiyatroya gitmeliyim.  

her halde


1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yön bildiren sözcükler her zaman büyük harfle yazılmaz.
B) Ay isimleri her zaman büyük harfle yazılır.
C) Oyun adlarındaki sayılar birden fazla sözcükten oluşuyorsa bitişik yazılır.
D) Kısaltması büyük harfle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara kısaltmanın okunuşuna göre ek getirilir.

B

 
2
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Pazardan şunlrı aldı: portakal, elma, mandalina ...
B) Bu ayki Bilim Çocuk dergisini henüz okumadım.
C) Atatürk'ün babasının ismi Ali Rıza beydir.
D) Dayım Trabzon hurmasını çok severem.

C
Bey'dir

 
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön adlarının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır.
A) Gezimiz Doğu Anadolu'yu kapsıyor.
B) Geçen ay batı Karadeniz'i gezdik.
C) Bulutlar kuzeyden geliyor.
D) Anlam güney Kore'yi ziyaret etti.

A

 
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gün ve ay adlarının yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.
B) Geçen yıl köye nisanda gitmiştik.
C) Okullar 13 mart tarihinde tatile girdi.
D) Deneme sınavı mayısın ilk haftasında yapılacak.

C
13 Mart

 
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Seninle tanışalı iki yıl oldu.
B) Geçen yıl 7'inci sınıfa gidiyordum.
C) Soruları ikişer ikişer paylaştık.
D) Yarın saat 14.00'te tiyatroda olacağı.

B
7'nci

 
6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Bu program TRT nin programıdır.
B) Sözcüğü TDK'nun sözlüğünden kontrol etmelisin.
C) Hafta sonu THY'nin uçuşlarında aksama oldu.
D) Ablam için Prof.dan randevu aldık.

C

 
7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Herhalde yağmur yağacak.
B) Bir takım eşofman aldım.
C) Sana bir şey sormak istiyorum.
D) Sen de herkez gibi davrandın.

D
herkes

 
8
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?
A) pekçok
B) makine
C) egzoz
D) her şey

A
pek çok

 
9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-de ve de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kitabın çantanda olmalı.
B) Seninde bizimle gelmenizi istiyoruz.
C) O kitabı ben de okumuştum.
D) Çalışmalarına evde devam edecek.

B
Senin de

 
10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Saksıdaki çiçek susuzluktan kurumuş.
B) Sokaktakiler çok telaşlı görünüyor.
C) Madem ki bana inanmıyorsun, söyleyecek sözüm yok.
D) Bu kitabı oku ki konusunu anla.

C
Mademki