CÜMLEDE ANLAM
Sebep (Neden)-Sonuç Cümlesi
Amaç-Sonuç Cümlesi
Koşul (Şart)-Sonuç Cümlesi
Eylemin niçin yapıldığını ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelerdir. Bir işin, durumun, olayın, davranışın veya yargının gerçekleşmesini bir amaca bağlı olarak anlatan cümlelerdir. Bir olayın gerçekleşebilmesi için başka bir olayın varlığının gerektiğini bildiren cümlelerdir.
-dığı için / -diği için *** -dığından / -diğinden -mek için / -mak için *** üzere *** amacıyla -se/-sa *** --dıkça/-dikçe *** -ınca/-ince
diye diye  
    Erken yatarsan ukunu alıp erken kalkarsın.
Hastalandığı için okula gidemedi. Hastalanmamak için yemesine dikkat ediyor. Doğruyu söylemedikçe seni kimse sevmez.
Ders çalışmadığından düşük not aldı. Ağaçları sulamak üzere bahçeye gitti. Sağlığına dikkat edince hastalanmazsın.
     
SEBEP VE AMACI NASIL AYIRABİLİRİZ?
 
*Dikkat edildiyse her ikisinde de "diye" var.
 
Sebep-Sonuç cümlelerinde verilen iki yargıda gerçekleşmiştir.  
Biletini kaybettiği için tiyatroya gidemedi. (Biletini kaybetmiş ve tiyatroya gidememiş.)  
Yalan söyledi diye ona güvenmiyorlar. (Yalan söylemiş ve ona güvenmiyorlar.)  
   
Amaç-Sonuç cümlelerinde yargılardan biri gerçekleşiyor diğeri gerçekleşmiyor.  
Sınavı kazanmak için çok çalışıyor. (Daha sınavı kazanmamış. Çok çalışması gerçekleşmiş.)  
Kilo vereyim diye spor yapıyor. (Daha kilo vermemiş. Spor yapması gerçekleşmiş.)  
   
Sebep-Amaç-Koşul PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
Sebep/Neden
Amaç
Koşul
Göster
1
İnsanlarla iyi geçinirsen hayatta daha mutlu olursun.    


2
Ayşe hastalandığı için onu çok merak ettim.

   
3
Hastalığın yayılmaması için kurallara uymalıyız.  

 
4
Anlamadığın yeri sorarsan öğretmen tekrar anlatır.    


5
Kahveyi çok seviyorum diye bana kahve almış.

   
6
Yalan söylemesin diye onu tembihledi.  

 
7
Kardeşim uyuyamadığından ona masal okudum.

   
8
Düzenli soru çözersen zamanı kullanmayı öğrenirsin.    


9
Sınavda başarılı olmak için çok çalışıyor.  

 
10
Annem yere çöp attım diye bana kızdı.

   
11
Büyüklerine saygı gösterirsen onlar da sevisini gösterir.    


12
Dersleri dkkatli dinlersen başarılı olursun.    


13
Kediler aç kaldığı için onlara yemek verdim.

   
14
Sağlıklı olak için beslenmesine dikkat ediyor.  

 
15
Annem evi süpürdü çünkü ev çok kirlenmişti.

   
16
Çiçkler açtı mı içime mutluluk doğuyor.    


17
Okuduğumu anladığım için derslerde başarılıyım.

   
18
İyileşsin diye onunla çok ilgileniyor.  

 
19
Hava soğuk diye kazak giydim.

   
20
Konuyu anlamak için öğretmenini can kulağıyla dinliyor.  

 
1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Derslerine çalışmak için çabalıyordu.
B) Derslerine çalıştı diye başarılı oldu.
C) Başarılı olmak için ders çalışıyordu
D) Ders çalışırsan başarılı olursun.
 

B

 
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) Hastalıktan korunmak için kendine dikkat ediyordu.
B) Kendine dikkat ettiği için hasta olmadı.
C) Kendine dikkat etti diye hastalanmadı.
D) Hastalanmadı çünkü kendine dikkat etti.
 

A

 
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?
A) Arkadaşlarını çok sevdiği için onlara iyi davranıyordu.
B) Arkadaşları iyi davrandığı için onları çok seviyordu.
C) Arkadaşlarına iyi davranısan onlar da seni sever.
D) Arkadaşları onu sevsin diye onlara iyi davranıyordu.
 

C

 
4
(1)Pencereden dışarıyı izliyordu. (2)Gözüne bahçedeki kuruyan otlar takıldı. (3)Buna çok üzüldü. (4) Ağaçları sulamak için bahçeye çıkmaya karar verdi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi bir amacı ifade etmektedir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
 

D

 
5
(1)Arkadaşının bugün doğum günüydü. (2)Ona telefon edip doğum gününü kutlamak istedi. (3)Telefonu alıp numarayı çevirdi. (4)Telefonu açan olmadığı için telefonu kapadı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi bir neden ifade etmektedir?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
 

A

 
6
Aşağıdaki cümlelerden anlam bakımından bir grup oluşturulsa hangisi dışta kalır?
A) Okula gittiği için evde yoktu.
B) Okula gitmek için evden çıktı.
C) Evde yoktu çünkü okula gitti.
D) Okula gitti diye evde yoktu.
 

B

 
7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay başka bir olayın olmasına bağlıdır?
A) Ailesi ona bisiklet aldı.
B) Sınıfı geçtiği için bisiklet alındı.
C) Sınıfı geçersem ailem bana bisiklet alacak.
D) Bisiklet alınsın diye sınıfı geçti.
 

C

 
8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Saçını kestirdiği için çok mutluydu.
B) Kuaföre gittiği için saçını kestirdi.
C) Saçını kestirmek için kuaföre gitti.
D) Herkes yeni saç modelini beğendiği için çok seviniyordu.
 

C

 
9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü cümleye sebep anlamı katmıştır?
A) İsminin söylenmesi için bekledi.
B) Kürsüye ulaşmak için yürümeye başladı.
C) Konuşmak için ayağa kalktı.
D) Konuşma yaptığı için kendine güveni gelmişti.
 

D

 
10
Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşul-sonuç cümlesidir?
A) Denizde yüzmeyi daha çok seviyorum.
B) Eğer yüzersen ne kadar eğlenceli olduğunu görürsün.
C) Yaz ttillerini daha çok yüzerek geçiriyorum.
D) Yüzme çok eğlenceli bir spor.
 

B