"-ki/ki"nin Yazımı
Sıfat Olan "-ki"
Zamir Olan "-ki"
Eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. İsmin yeine kullanılır.Sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Cümleye karşılaştırma anlamı taşır.
Birinci görevi: İsmin yerini gösterir. "-deki, -daki, -teki, -taki" ile olur. "-inki, -ınki, -imki, -ımki, -unki, -ünki, -umki, -ümki" ile yapılır.
Kapıdaki insanlar kim?  
Sokaktaki çocuklar top oynuyor. Antalya'nın havası İzmir'ınkinden daha sıcak.
   
İkinci görevi: İsmin yapılış zamanını verir.  
"zaman+ki" sabahki, öğlenki, akşamki ...  
Akşamki tiyatro çok güzeldi.  
Yarınki maça gidiyor musun?  
   
Bağlaç Olan "ki"
Kalıplaşmış "-ki"
Sözcükten ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Fiilden sonra gelen "ki"ler ayrı yazılır. Zamanla kalıplaşarak bitişik yazılmaya başlayan "-ki"lerdir.
Çalış ki başarılı ol. SOMBaHÇeMİ
Oku ki bilgin artsın. sanki, oysaki, mademki, belki, halbuki, çünkü, meğerki, illaki
  Mademki gelmeyecektin neden söz verdin.
Fiil dışında da bağlaç "ki" olabilir  
İyi ki dün geldin.  
Hava soğuk ki ne soğuk.  
   
"De" "Mi" "Ki"nin Yazımı PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
Doğru
Yanlış
Göster
1
Sendeki ders çalışma hırsına hayranım.

sendeki:
sıfat olan -ki

 
2
Bu şiiri yarınki törende okuyacağım

yarınki:
zaman+ki
sıfat olan -ki

 
3
İnsanlar sokakta ki davranışlarına dikkat etmeli.  

sokaktaki:
sıfat olan -ki


4
Halbu ki bizimle tiyatroya gelecğini söylemişti.  

halbuki:
kalıplaşmış -ki


5
Baktım ki sürekli küfür ediyor, arkadaşlığımı bitirdim.

baktım ki:
bağlaç olan ki

 
6
Yalan söylemeki insanlar sana güvensin.  

söyleme ki:
bağlaç olan ki


7
Dinlediklerimden bu çocuğunki daha mantıklı geldi.

çocukunki:
zamir olan -ki

 
8
Anneciğim iyi ki senin sözünü dinlemişim.

iyi ki:
bağlaç olan ki

 
9
Kitabını hemen okumuşsun benim ki daha bitmedi.  

benimki:
zamir olan -ki


10
Yarın bel ki o da bizmile gelecek.

belki:
kalıplaşmış -ki

 
11
Ahmet'teki çalışkanlığın onda biri bende yok.

Ahmet'teki:
sıfat olan -ki

 
12
Arkadaşlarımla birlikte akşam ki maçı izleyeceğim.  

akşamki:
zaman+ki
sıfat olan -ki


13
Kitap oku ki okuduğunu anlaman gelişsin.

oku ki:
bağlaç olan ki

 
14
Banyoda ki kilim ıslanmış.  

banyodaki:
sıfat olan -ki


15
Yönetici apartmandaki yangın tüplerini yeniledi.

apartmandaki:
sıfat olan -ki

 
16
Yaptığın yemeklerin tadı benim ki gibi.  

benimki:
zamir olan -ki


17
Benim ödevim Ahmet'inkinden daha güzel.

Ahmet'inki:
zamir olan -ki

 
18
Yerde ki çöpleri arkadaşlarımla topladım.  

yerdeki:
sıfat olan -ki


19
Dün gördüğümüz halıdaki desenler çok güzeldi.

halıdaki:
sıfat olan -ki

 
20
Oyunda ki başarını tebrik ederim.  

oyundaki:
sıfat olan -ki


1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Sahildeki evler çok güzel.
B) Ondaki yetenek kimsede yok.
C) İyice anladımki küfür etmek doğru değil.
D) Yarınki geziyi iple çekiyorum.

C

 
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Yemeklerden hepimizinki çok güzel olmuş.
B) Aklımda ki planı anlatayım size.
C) Kitaptaki Türkçe sorularını çözdüm.
D) İnternetteki zararlı sitelere girmiyorum.

B

 
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Ali'nin defteri seninkinden daha güzel.
B) Bu yıl ki sınav çok zordu.
C) Oysaki ona yardım etmiştim.
D) Elindeki mont çok güzelmiş.

B

 
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Duvardaki tabloyu neden aldın?
B) Senin bendeki kredin bitmez.
C) Evde ki boyaları getireceğim.
D) Kalemim kırıldı seninkini alabilir miyim?

C

 
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Bil ki her zaman senin yanındayız.
B) Seninle gelemem çünkü yarın sınavım var.
C) Dünkü olayı duydun mu?
D) Gördümki sana güvenilmezmiş.

D