FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ
İş (Kılış) Fiilleri
Durum Fiilleri
Bu fiiller iş, hareket anlatırlar. Bu fiillere "neyi?, kimi?" soruları sorulduğunda cevabı alınır.
*Bir fiil "onu" ile okunuyorsa o fiil iş (kılış) fiilidir.
Bir fiilin içinde bulunduğu durumu anlatan fiillerdir. Bu fiillere "neyi?, kimi?" soruları sorulduğunda cevabı alınamaz.
*Bir fiil "onu" ile okunmuyorsa o fiil durum fiilidir.
kır- (Neyi kırdı? / Onu kırdı.) git- (Onu gitti. OLMAZ)
bil- (Neyi bildi? / Onu bildi.) bak- (Onu baktı. OLMAZ)
gör- (Kimi gördü? / Onu gördü.) yat- (Onu yattı. OLMAZ)
   
Elindeki silgiyi attı. (Neyi attı? / Onu attı.) Anlatılan fıkraya güldük. (Onu güldü. OLMAZ)
   
Oluş Fiilleri
Herhangi bir varlıkta insanın kendi iradesi dışında olan değişikliği anlatan fiillerdeir.
büyü- (Bu fiil bizim irademiz dışında gerçekleşir.)
acık- (Bu fiil bizim irademiz dışında gerçekleşir.)
küflen- (Bu fiil bizim irademiz dışında gerçekleşir.)
 
Bu sene meyveler erken kızardı. ("kızar-" fiili bizim irademiz dışında gerçekleşir.)
 
Fiillerin Anlam Özellikleri PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
İş
Durum
Oluş
Göster
1
Elimden düşen bardak kırıldı.

   
2
Yağmur yağınca camı hemen kapadı.

   
3
Zil çalınca sınıftan çıktık.  

 
4
Evimizdeki köpek iyice yaşlandı.    


5
Topu havaya fırlattı.

   
6
Masada unuttuğumuz ekmek baytlamış.    


7
Annemle evin bütün cammarını sildik.

   
8
Sınavdan düşük not alan arkadaşım ağladı.  

 
9
Tiyatro başlayınca herkes susutu.  

 
10
Yeni aldığımız kıyafetleri yıkadık.

   
11
Bahçenin demir kapısı paslanmış.    


12
Yarın kitap fuarına gideceğiz.  

 
13
Seni bahçede topoynarken gördüm.

   
14
Seni birden karşımda görünce korktum.  

 
15
Bugün çok güzel bir şiir yazdım.

   
16
Uykumu almak için akşamları erken yatarım.  

 
17
Kırmızı ışık yanınca durdum.  

 
18
Her gün mutlaka kitap okuyorum.

   
19
Kaybettiğim defterimi kolduğun altında buldum.

   
20
Erken yattığım için sabahları da erken kalkarım.  

 
1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır?
A) Yarışma için hikaye yazdım.
B) Anlattıklarına hepimiz güldük.
C) Top oynarken ayağımı kırdım.
D) Bahçedeki meyvelerin olduğunu gördüm.
 

B

 
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş fiili kullanılmıştır?
A) İkram ettikleri yoğurt ekşimişti.
B) Akşam yemeğine ailece otururuz.
C) Öğretmenin sorduğu soruyu doğru bildim.
D) Uykum gelince erkenden uyudum.
 

C

 
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır?
A) Balkonumuzdan her yer görülüyor.
B) Sökülen gömleğimin düğmesini diktim.
C) Sonbahar gelince yapraklar sarardı.
D) Evimizin duvarını boyadık.
 

C

 
4
Aşağıdaki fiillerin hangisi "iş" bildiriyor?
A) bak-
B) sor-
C) yüz-
D) otur-
 

B

 
5
Aşağıdaki fiillerin hangisi "durum" bildiriyor?
A) sil-
B) ver-
C) gel-
D) tut-
 

C