CÜMLEDE ANLAM
Sebep (Neden)-Sonuç Cümlesi
Amaç-Sonuç Cümlesi
Koşul (Şart)-Sonuç Cümlesi
Eylemin niçin yapıldığını ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelerdir. Bir işin, durumun, olayın, davranışın veya yargının gerçekleşmesini bir amaca bağlı olarak anlatan cümlelerdir. Bir olayın gerçekleşebilmesi için başka bir olayın varlığının gerektiğini bildiren cümlelerdir.
-dığı için / -diği için *** -dığından / -diğinden -mek için / -mak için *** üzere *** amacıyla -se/-sa *** --dıkça/-dikçe *** -ınca/-ince
diye diye  
    Erken yatarsan ukunu alıp erken kalkarsın.
Hastalandığı için okula gidemedi. Hastalanmamak için yemesine dikkat ediyor. Doğruyu söylemedikçe seni kimse sevmez.
Ders çalışmadığından düşük not aldı. Ağaçları sulamak üzere bahçeye gitti. Sağlığına dikkat edince hastalanmazsın.
     
SEBEP VE AMACI NASIL AYIRABİLİRİZ?
 
*Dikkat edildiyse her ikisinde de "diye" var.
 
Sebep-Sonuç cümlelerinde verilen iki yargıda gerçekleşmiştir.  
Biletini kaybettiği için tiyatroya gidemedi. (Biletini kaybetmiş ve tiyatroya gidememiş.)  
Yalan söyledi diye ona güvenmiyorlar. (Yalan söylemiş ve ona güvenmiyorlar.)  
   
Amaç-Sonuç cümlelerinde yargılardan biri gerçekleşiyor diğeri gerçekleşmiyor.  
Sınavı kazanmak için çok çalışıyor. (Daha sınavı kazanmamış. Çok çalışması gerçekleşmiş.)  
Kilo vereyim diye spor yapıyor. (Daha kilo vermemiş. Spor yapması gerçekleşmiş.)  
   
Sebep-Amaç-Koşul PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
Sebep/Neden
Amaç
Koşul
Göster
1
Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız.  

 
2
Tatil olduğu için arkadaşlarımı göremedim.

   
3
Başarmak için çok çalışmalısın.  

 
4
Babam eve gelince dışarı çıkacağız.    


5
Asansör bozuk diye merdivenden çıktım.

   
6
Çiçekleri sulamak için bahçeye çıktı.  

 
7
Seni aradım çünkü sormam gereken soru var.

   
8
Ders çalışırsan sınıfı geçersin.    


9
Doktora gideyim diye evden çıktım.  

 
10
Perdeleri yıkadığımdan pencerelerde perde yok.

   
11
Kitap okursan kendini daha güzel ifade edersin.    


12
Öğrendiklerini unutmamak için düzenli tekrar ediyor.  

 
13
Balkon kirli olduğu için balkona çıkamadım.

   
14
Yarışmada dereceye girmek için çok çabaladı.  

 
15
Başım ağrıdığından sınavda soruları yapamadım.

   
16
Odanı düzenli tutarsan aradığını bulursun.    


17
Gece geç yattığımdan sabah uyanamadım.

   
18
İşe yetişeyim diye acele ediyor.  

 
19
Öğretmenimi çok iyi dinledim çünkü ders, derste öğrenilir.

   
20
Hastalanmamak için ellerini yıkıyor.  

 
1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep (neden)-sonuç ilişkisi vardır?
A) İzmir onun için özel bir şehirdi.
B) İzmir'de yaşamayı seçti.
C) İzmir'e gitmek için yola çıktı.
D) İzmir'e gittiği için çok mutluydu.
 

D

 
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) Bahçeye çıktı çünkü çiçekleri suladı.
B) Çiçekleri sulamak için bahçeye çıktı.
C) Çiçekleri suladığı için çiçekler solmadı.
D) Çiçekler solmadığından çiçeklerin sulandığını anladı.
 

B

 
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?
A) Yağmur yağarsa ağaçlar sulanır.
B) Yağmur yağdı diye ağaçlar sulandı.
C) Ağaçlar sulandı çünkü yağmur yağdı.
D) Yağmur yağdığı için ağaçlar sulandı.
 

A

 
4
(1)Okul vakti gelmişti. (2)Hazırlanmaya başladı. (3)Otobüse geç kalmamak için evden erken çıkmıştı. (4)Durağa gitti ve otobüse bindi.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi amaç cümlesidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
 

C

 
5
(1)Evde yapacak hiçbir şey bulamıyordu. (2)Televizyon izlemeyi düşündü. (3)Televizyonu açmak için kumandayı aldı. (4)O sırada kapı çaldığı için kumandayı bırakıp kapıya yöneldi.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi sebep cümlesidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
 

D

 
6
Aşağıdaki cümlelerden anlam bakımından bir grup oluşturulsa hangisi dışta kalır?
A) Kitap okumak için odasına gitti
B) Kitap okuduğu için odasındaydı.
C) Kitap okudu diye mutluydu.
D) Başardı çünkü çok kitap okudu.
 

A

 
7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olayın oluşması başka bir olayın oluşmasına bağlanmıştır?
A) Sağlıklı olmak için yürüyüş yapıyordu.
B) Yürüyüş yaparsan sağlıklı olursun.
C) Sağlıklıydı çünkü yürüyüş yapıyordu.
D) Yürüyüş yaptığı için sağlıklıydı.
 

B

 
8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Pikniğe gittiği için pişman değil.
B) Arkadaşı, hediye aldığı için çok mutlu oldu.
C) Arkadaşına hediye aldığı için çok mutluydu.
D) Arkadaşına hediye almak için dışarı çıktı.
 

D

 
9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü cümleye sebep anlamı katmıştır?
A) Arabanın benzini bittiği için yolda kaldık.
B) Benzin almak için benzinliğe gittik.
C) Benzinin parasını ödemek için kasaya yöneldim.
D) Kasiyer parayı almak için elini uzattı.
 

A

 
10
Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşul cümlesidir?
A) Akciğerlerini güçlendirmek için nefes çalışması yapıyor.
B) Nefes çalışması yaparsan akciğerlerini güçlendirirsin.
C) Nefes çalışması yaptığı için akciğerleri daha güçlü.
D) Sigara içmediği için akciğerleri daha sağlıklı.
 

B