"-ki/ki"nin Yazımı
Sıfat Olan "-ki"
Zamir Olan "-ki"
Eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. İsmin yeine kullanılır.Sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Cümleye karşılaştırma anlamı taşır.
Birinci görevi: İsmin yerini gösterir. "-deki, -daki, -teki, -taki" ile olur. "-inki, -ınki, -imki, -ımki, -unki, -ünki, -umki, -ümki" ile yapılır.
Kapıdaki insanlar kim?  
Sokaktaki çocuklar top oynuyor. Antalya'nın havası İzmir'ınkinden daha sıcak.
   
İkinci görevi: İsmin yapılış zamanını verir.  
"zaman+ki" sabahki, öğlenki, akşamki ...  
Akşamki tiyatro çok güzeldi.  
Yarınki maça gidiyor musun?  
   
Bağlaç Olan "ki"
Kalıplaşmış "-ki"
Sözcükten ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Fiilden sonra gelen "ki"ler ayrı yazılır. Zamanla kalıplaşarak bitişik yazılmaya başlayan "-ki"lerdir.
Çalış ki başarılı ol. SOMBaHÇeMİ
Oku ki bilgin artsın. sanki, oysaki, mademki, belki, halbuki, çünkü, meğerki, illaki
  Mademki gelmeyecektin neden söz verdin.
Fiil dışında da bağlaç "ki" olabilir  
İyi ki dün geldin.  
Hava soğuk ki ne soğuk.  
   
"De" "Mi" "Ki"nin Yazımı PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
Doğru
Yanlış
Göster
1
Yıllar var ki onu görmüyorum.

var ki:
bağlaç olan ki

 
2
Çarşıdaki yeni açılan kitapçıyı gezdim.

çarşıdaki:
sıfat olan -ki

 
3
Akşam ki filmi izledin mi?  

akşamki:
zaman+ki
sıfat olan -ki


4
Sen bu işi oysa ki başarabilirdin.  

oysaki:
kalıplaşmış -ki


5
Unutma ki iyi insan her zaman sevilir.

unutma ki:
bağlaç olan ki

 
6
İyiki seni dinleyip derslerime çalışmışım.  

iyi ki:
bağlaç olan ki


7
Kitabımı unutmuşum seninkini ortak kullanabilir miyiz?

seninkini:
zamir olan -ki

 
8
Derdini anlat ki çözüm bulalım.

anlat ki:
bağlaç olan ki

 
9
Elinde bulunan kitap benim ki değil mi?  

benimki:
zamir olan -ki


10
Mademki söz verdin sözünü tutmalısın.

mademki:
kalıplaşmış -ki

 
11
Ayşe'deki kitap bende de var.

Ayşe'deki:
sıfat olan -ki

 
12
Yarın ki yazılıya çok çalıştım.  

yarınki:
zaman+ki
sıfat olan -ki


13
Kurallara uymayanı bil ki kimse sevmez.

bil ki:
bağlaç olan ki

 
14
Masadaki yiyecekler çok güzel görünüyor.  

masadaki:
sıfat olan -ki


15
Akşamleyin bahçedeki çarakta otururuz.

bahçedeki:
sıfat olan -ki

 
16
Ben kitabımı getirdim senin ki nerede?  

seninki:
zamir olan -ki


17
O kadar eşyanın arasında bizimkini de getirmişsin.

bizimki:
zamir olan -ki

 
18
Sabah ki kahvaltı çok güzeldi  

sabahki:
zaman+ki
sıfat olan -ki


19
Sınıftaki arkadaşlarım çok iyi.

sınıftaki:
sıfat olan -ki

 
20
Elimde ki poşet çok ağır.  

elimdeki:
sıfat olan -ki


1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Burada ki müzeyi mutlaka gezmelisin.
B) O kadar çok yoruldum ki biraz dinlenmeliyim.
C) Dolaptaki su bitmiş.
D) Torbalardan seninki çok daha ağır.

A

 
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Temizlik tam bitiyordu ki kolumu incittim.
B) Tutki dediklerin doğru.
C) Oysaki bana geleceğine söz vermişti.
D) Yarın seninle belki tiyatroya gelirim.

B

 
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Öyle üzülmüş ki sürekli ağlıyor.
B) Anladımki sen haklıymışsın.
C) Sabahki kalabalık akşam yoktu.
D) Seninki çok güzel olmuş.

B

 
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) İyi ki yanımdasın.
B) İyi çiğne ki miden ağrımasın.
C) Kitapta ki soruları çözdün mü?
D) Sen ki beni tanıyorsun.

C

 
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Hava soğuk ki ne soğuk.
B) Çok çalış ki başarılı ol.
C) Farz edelim ki Ahmet gelemeyecek.
D) Karşıda ki evin dış görünüşü çok güzel.

D