ZAMİR (ADIL)
Adın (ismin) yerini tutar.
Sıfat adın (ismin) önüne gelir. Zamir ise adın (ismin) yerine geçer.
Kişi (Şahıs) Zamiri
İşaret Zamiri
İnsan isminin yerini tutan sözcüklere kişi zamiri denir. Kişi zamirleri: "ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi" Varlıkları yerini tutarak gösteren sözcüklerdir. "bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buralar, şuralar, oralar..."
Tiyatroya o da gelecek. (Tiyatroya Ali gelecek.) Biz buraya on yıl önce geldik. (İzmir'e)
Senin dediğin kitabı aldım. Bu, yapılacak işlerin listesi.
Ben sana yardım edeceğim.  
  O kitabı bana ver. ("O" işaret sıfatı)
  Onu bana ver. ("Onu" işaret zamiri. Kitap isminin yerini tutuyor.)
   
  Kapıyı bu kırdı. (Burada "bu" her ne kadar insan ismi yerini tutsa bile "bu" işaret zamiridir. Çünkü kişi zamirleri içinde "bu" yok.
   
Belgisiz Zamir
Soru Zamiri
Hangi varlığın yerini tuttuğu belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir denir. "Bazısı, bazıları, kimisi, kimileri, başkası, birçoğu, birkaçı ..." İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklere soru zamiri denir. Soru zamirlerinin cvabı isimdir. "kim?" her zaman soru zamiridir.
Bazıları futbolu sever. Dolaptaki dondurmayı kim yedi?
Kapıyı birisi çalıyor. Pazardan ne aldın?
   
Bazı insanlar saygısız. (Belgisiz sıfat)  
Bazıları saygısız. (Belgsiz zamir)  
   
İlgi Zamiri
İyelik Zamiri
İsmin yerini tutan "-ki" ekine denir. Cümleye karşılaştırma anlamı taşır. "-inki, -ınki, -imki, -ımki, -unki, -ünki, -umki, -ümki" ile yapılır.
"-ki ve ki"nin yazımı konusundaki zamir olan "-ki"dir.
Ektir. Eklendiği ismin kime ait olduğunu bildirir.
Benim notlarım seninkinden yüksek. Silgim bitti. (benim)
  Bugün annen çarşıya gitti. (senin)
   
Zamir PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
Kişi
İşaret
Belgisiz
Soru
Göster
1
Sizleri görmekten büyük mutluluk duydum.

sizleri

     
2
Bugün kim gelmedi?      

kim


3
Onu İzmir'den satın aldım.  

onu

   
4
Bazıları ödevini yapmamış.    

bazıları

 
5
Şunu bana uzatır mısın?  

şunu

   
6
Elimdeki poşet düşünce tümü kırılmış.    

tümü

 
7
Bugün okulda seni görmedim.

seni

     
8
Bu tatilde nereye gidiyorsun?      

nereye


9
Sana zahmet ötekini uzatır mısınız?  

ötekini

   
10
Bundan sonra beni arama.

beni

     
11
Bugün biri aramış.    

biri

 
12
Şunlar gözümü çok rahatsız ediyor.  

şunlar

   
13
Bugün kendimi iyi hissetmiyorum.

kendimi

     
14
Buralarda ev kiraları çok yüksek.  

buralarda

   
15
Onları bir yıldan beri görmüyoruz.

onları

     
16
Bugün marketten ne aldın?      

ne


17
Bu zor günümde kimse aramadı.    

kimse

 
18
Çocuklar sizlere güveniyoruz.

sizlere

     
19
Bu konuda bana danışabilirsin.

bana

     
20
Bak, şunu bugün pazardan aldım.  

şunu

   
1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamri kullanılmıştır?
A) Bu zor günler elbet geçecek.
B) Bunları sen mi hazırladın?
C) Yeni aldığım kazak çok güzel.
D) Bu kitabı mutlaka okumalısın.
 

B

   
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?
A) Senin geleceğini bilmiyordum.
B) Bugün ona yardım emeliyiz.
C) Ali'nin aradığını bu söyledi.
D) Hepimiz bubaşarından dolayı seni tebrik ediyoruz.
 

C

   
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?
A) Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.
B) Kimi insanlar çayı çok sever.
C) Trafik kurallarına dikkat etmeliyiz.
D) Kimileri çayı çok sever.
 

D

   
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
A) Herkes ikinci soruyu çözsün.
B) Bana bunu değil ötekini ver.
C) Beslenmemeze her zaman dikkat etmliyiz.
D) Ben bu kitabı değil öteki kitabı okudum.
 

B

   
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur?
A) Parayı kimden aldın?
B) Dün nereye gittin?
C) Bu teste hangi soruyu çözemedin?
D) Bugün bana ne aldın?
 

C

   
6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bu evi almak istiyorum.
B) Buraya iki yıl önce gelmiştim.
C) Sahil kasabasında yaşamak istiyorum.
D) Bu adaya geçen sene gelmiştik.
 

B

   
7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A) Bazıları yalnızlığı sever.
B) Bizimle tiyatroya gelecek.
C) Bu kitabı arkadaşımdn aldım.
D) Bu, benim kitabım.
 

C

   
8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayracı ile verilen zamirin örneği yoktuır?
A) Bunu yanına almayı unutma. (İşaret zamiri)
B) Şiiri sadece ben ezberlemişim. (Kişi zamiri)
C) İşçilerin birkaçı işe geç kalmış. (Belgisiz zamir)
D) Bize ne gün geleceksiniz. (Soru zamiri)
 

D

   
9
"Biri bahçede dolanıyordu." Koyu yazılan sözcüğün zamir türü nedir?
A) Belgisiz zamir
B) Kişi zamiri
C) İşaret zamiri
D) İyelik zamiri
 

A

   
10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki zamir vrdır?
A) Benimle kantine gelir misin?
B) Bazıları yardım etmeyi çok sever.
C) Sana bunu vermeyi unutmuşum.
D) Bu hayvanlara su verelim.
 

C