"-ki/ki"nin Yazımı
Sıfat Olan "-ki"
Zamir Olan "-ki"
Eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. İsmin yeine kullanılır.Sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Cümleye karşılaştırma anlamı taşır.
Birinci görevi: İsmin yerini gösterir. "-deki, -daki, -teki, -taki" ile olur. "-inki, -ınki, -imki, -ımki, -unki, -ünki, -umki, -ümki" ile yapılır.
Kapıdaki insanlar kim?  
Sokaktaki çocuklar top oynuyor. Antalya'nın havası İzmir'ınkinden daha sıcak.
   
İkinci görevi: İsmin yapılış zamanını verir.  
"zaman+ki" sabahki, öğlenki, akşamki ...  
Akşamki tiyatro çok güzeldi.  
Yarınki maça gidiyor musun?  
   
Bağlaç Olan "ki"
Kalıplaşmış "-ki"
Sözcükten ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Fiilden sonra gelen "ki"ler ayrı yazılır. Zamanla kalıplaşarak bitişik yazılmaya başlayan "-ki"lerdir.
Çalış ki başarılı ol. SOMBaHÇeMİ
Oku ki bilgin artsın. sanki, oysaki, mademki, belki, halbuki, çünkü, meğerki, illaki
  Mademki gelmeyecektin neden söz verdin.
Fiil dışında da bağlaç "ki" olabilir  
İyi ki dün geldin.  
Hava soğuk ki ne soğuk.  
   
"De" "Mi" "Ki"nin Yazımı PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
Doğru
Yanlış
Göster
1
Elindeki kitabı ben de okudum.

elindeki:
sıfat olan -ki

 
2
Dünkü tiyatro çok eğleneliydi.

dün:
zaman+ki
sıfat olan -ki

 
3
Dolapta ki yemeği ısıtmadan yeme.  

dolaptaki:
sıfat olan -ki


4
Seni daha önce san ki bir yerde görmüştüm.  

sanki:
kalıplaşmış -ki


5
Saygılı ol ki saygı gör.

ol ki:
bağlaç olan ki

 
6
Doğruları konuşki gerçekler ortaya çıksın.  

konuş ki:
bağlaç olan ki


7
Resimlere bakınca benimkinin daha iyil olduğunu gördüm.

benimkinin:
zamir olan -ki

 
8
Dün iyi ki yanımdaydın.

iyi ki:
bağlaç olan ki

 
9
Panoda bulunan çalışma benim ki değil mi?  

benimki:
zamir olan -ki


10
Belki bize Ahmet yardım eder.

belki:
kalıplaşmış -ki

 
11
Ali'deki para bitmiş.

Ali'deki:
sıfat olan -ki

 
12
Yarın ki sınav ertelenmiş.  

yarınki:
zaman+ki
sıfat olan -ki


13
Küfür edeni bil ki kimse sevmez.

bil ki:
bağlaç olan ki

 
14
Resimde ki küçük çocuk kim?  

resimdeki:
sıfat olan -ki


15
Okuldaki çalışmalara ben de katılacağım.

okuldaki:
sıfat olan -ki

 
16
Kahvaltıda yediğiniz reçel bizim ki.  

bizimki:
zamir olan -ki


17
Öğretmen seninki çok güzel olmuş, dedi.

seninki:
zamir olan -ki

 
18
Bahçede ki meyveleri toplamalıyız.  

bahçedeki:
sıfat olan -ki


19
Kitaptaki bilgiler çok güzel.

kitaptaki:
sıfat olan -ki

 
20
Boğazımda ki gıcık bir türlü geçmedi.  

boğazımdaki:
sıfat olan -ki


1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Ocakta ki yemeğin altını kapamayı unutma.
B) Bahçedeki öğrenciler zili duymadı.
C) Senin kitabn benimkinden kalınmış.
D) Duydum ki yarın tiyatroya gelemiyormuşsun.

A

 
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Bugünkü olay beni çok üzdü.
B) Görüyorumki yeteri kadar çalışmamışsın.
C) Koridordaki öğrenciler sınıflara giriyor.
D) Baktım ki beni dinlemiyor artık konuşmuyorum.

B

 
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Mademki gelemeyecektin niye söylemedin.
B) Dün akşam ki maçı izledin mi?
C) Gökyüzündeki bulutlar çok güzel.
D) Kazak bana büyük geldi ama seninki çok güzel.

B

 
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Küfür etme ki insanlar seni sevsin.
B) Elindeki kalemi bırakmalısın.
C) Ödevlerden en güzeli benim ki.
D) Yarınki ödevimi bitirdim.

C

 
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki ve ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Sepetteki kirlileri yıkamayı unutmuşum.
B) Çok çalış ki sınavı başar.
C) Kitaptaki çalışmaları bitirdim.
D) Oysa ki ondan biraz anlayış beklemiştim.

D