SÖZCÜKTE YAPI
Basit Yapılı Sözcükler
Türemiş Yapılı Sözcükler (Gövde)
Kök halinde bulunan ya da sadece çekim eki alan sözcüklerdir. Sözcüğün anlamı değişmez. Yapım eki alan sözcüklerdir. Sözcüğün anlamı değişir.
   
Örneğin: ev, ev-ler, ev-im, ev-de, ev-den Örneğin: kitap-lık, simit-çi, sil-gi
   
Birleşik Yapılı Sözcükler
İki sözcüğün birleşerek yeni anlam kazanan sözcüklerdir.
gecekondu, kargaburun, hanımeli, Çanakkale... (Dikkat edilirse örnekler birleşik isimdir ve birleşik isimler bitişik yazılırlar. Yedinci sınıfta görülecek olan birleşik fiil konusu da vardır. Birleşik fiillerin kimi bitişik kimi ayrı yazılır.)
 
Kök-Ek PDF indir
 
astagos

 

No
Cümleler
Basit
Türemiş (Gövde)
Göster
1
Sınıfımıza yeni kitaplık geldi.  

kitap-lık


2
Ağacın dalına kuşlar konmuş.

kuş-lar (çogul eki)

 
3
Yapamadığın soruları öğretmenine sor.  

sor-u-lar-ı


4
Yolculuk çok güzel geçti.  

yol-cu-luk


5
Annem çok güzel kek yapar.

anne-m (iyelik eki)

 
6
Büyük bir sevinçle öğrenciler okula gidiyor.  

öğren-ci-ler


7
Kitabımı evde unutmuşum.

ev-de (hal eki)

 
8
Her gün düzenli kitap okurum.

kitap (kök)

 
9
Yarın Türkçe yazılımız var.  

yaz-ı--mız


10
Anlamadığı konuyu anlamak için kitaba baktı.

kitap-a (hal eki)

 
11
Her sabah evden okula giderim.

ev-den (hal eki)

 
12
Evimizin köşesindeki simitçiden simit aldım.  

simit-çi-den


13
Ödevim az önce bitti.

ödev-im (iyelik eki)

 
14
Gözlerim bozulduğu için artık gözlük takacağım.  

göz-lük


15
Her yerde sinekler uçuşuyor.

sinek-ler (çoğul eki)

 
16
Bugün hava çok güneşli.  

güneş-li


17
Havalar çok sıcak gidiyor.

sıcak (kök)

 
18
Bencil insanları hiç kimse sevmez.  

ben-cil


19
Balıklar çok güzel yüzüyor.

balık-lar (çoğul eki)

 
20
Hepimizin vatandaşlık görevleri var.  

vatan-daş-lık


1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
A) fırıncılar
B) kitaplardan
C) öğrenciler
D) sevgi

B
kitap-lar-dan

 
2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş yapılıdır?
A) evim
B) kitapta
C) bilge
D) kalemler

C
bil-ge

 
3
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı farklıdır?
A) sorgu
B) ağaçlardan
C) kitap
D) kapının

A
sor-gu

 
4
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isimden fiil yapan yapım eki almıştır?
A) sevgi
B) durak
C) öğretmen
D) suladı

D
su-la-dı

 
5
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yeni anlam kazanmıştır?
A) kitap
B) kitaplar
C) kitaplık
D) kitaptan

C
kitap-lık