Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep-sonuç bildirir?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç bildirir?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart cümlesidir?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" farklı görevde kullanılmıştır?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç bildiren bir cümledir?
Soru 6: "Hafta sonu ailemi ... " Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle sebep (neden) ifade eder?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç bildiren bir cümledir?
Soru 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart cümlesidir?
Soru 9:Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep bildirmez?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart cümlesidir?
Soru 11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
Soru 12: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmamıştır?