Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnesine göre geçişli fiildir?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnesine göre geçişsiz fiildir?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznesine göre etken fiildir?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznesine göre edilgen fiildir?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir?
Soru 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı vardır?