Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklem yerine göre kurallı (düz) cümle değildir?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre devrik cümledir?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre fiil cümlesi değildir?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre isim cümlesidir?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı isim cümlesidir?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?
Soru 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sıralı cümle değildir?
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisi bağlı cümle değildir?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ortaktır?
Soru 11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) ortaktır?
Soru 12: Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit yapılıdır?
Soru 13: İçinde fiilimsi bulunan tek yüklemli cümlelere girişik birleşik cümle denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi girişik birleşik cümle değildir?
Soru 14: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle (cümlecik) zarf tümleci görevinde değildir?
Soru 15: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle (cümlecik) yer tamlayıcısı görevindedir?
Soru 16: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nesnenin açıklayıcısıdır?