Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık tutarsızlığından dolayı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu yoktur?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 8: "Buzlu yollarda araçların kaza yapma şansı artar." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
Soru 9: "Hemen hemen tam üç yıldır buradayım." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Soru 11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
Soru 12: "Yarın dışarı çıkamam ama evde yapılacak işim var." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
Soru 13: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 14: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
Soru 15: "Oğluna hiç kızmıyor çünkü çok seviyor" Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
Soru 16: "Onu okulda herkes sever, sorunlarını anlatırdı." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
Soru 17: "Sebzeyi çok, meyveyi hiç sevmem." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?