Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep-sonuç ilişkisi vardır?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart cümlesidir?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" neden-sonuç ilişkisi kurmuştur?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
Soru 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmamıştır?
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" amaç ilişkisi kurmuştur?
Soru 10: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?