Testi bitirdikten sonra sol attaki "Cevapla" düğmesine tıklayıp doğrularınızı ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. BAŞARILAR...

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
Soru 2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır?
Soru 3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?
Soru 5: "Pazardan yeni masa örtüsü aldım." Bu cümledeki isim tamlamasının özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır?
Soru 8: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?
Soru 10: Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına sözcük girebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır?