Fiilimsi (İsim Fiil/ Sıfat Fiil/ Zarf Fiil)
(Soruya tıkla cevabı hemen gör)

Soru 1
Güneş batınca bahçeyi sulayacağım.
Zarf Fiil "bat-ınca"

Soru 2
Şiir yazmak beni mutlu etti.
İsim Fiil "yaz-mak"

Soru 3
O sararmış gömleği giyme.
Sıfat Fiil "sarı-ar-mış"

Soru 4
Kara bata çıka okula gittik.
Zarf Fiil "bat-a çık-a"

Soru 5
Koşar adımlarla önümden geçti.
Sıfat Fiil "koş-ar"

Soru 6
Yatarken dişlerini fırçalamayı unutma.
Zarf Fiil "yat-(ar)ken" / İsim Fiil "fırça-la-ma-(y)ı"

Soru 7
Ben de sizinle tiyatroya gelmeyi düşünüyorum.
İsim Fiil "gel-me-(y)i"

Soru 8
Adam durup durup aynı şeyleri söyledi.
Zarf Fiil "dur-up dur-up"

Soru 9
Bu şehrin sevilesi yanı kalmadı.
Sıfat Fiil "sev-il-esi"

Soru 10
Geçen yaz bağlama çalmayı öğrendim.
Sıfat Fiil "geç-en" / İsim Fiil "çal-ma-(y)ı"

Soru 11
Şiir okuyuşu ile herkesi duygulandırdı.
İsim Fiil "Oku-(y)uş-u"

Soru 12
Eve gider gitmez beni ara.
Zarf Fiil "git-er git-mez"

Soru 13
Gelen adamı bir yerden tanıyorum.
Sıfat Fiil "gel-en"

Soru 14
Babam gelmeden ödevlerimi bitirmeliyim.
Zarf Fil "gel-meden"

Soru 15
Karnımı doyurup dışarı çıkacağım.
Zarf Fiil "doy-ur-up"

Soru 16
Okuduğun kitapları bana söyler misin?
Sıfat Fiil "oku-duk-un"

Soru 17
Akşamları deniz kenarında yürüyüşe çıkarım.
İsim Fiil "yürü-(y)üş-e"

Soru 18
Yerdeki çöpleri gördükçe üzülüyorum.
Zarf Fiil "gör-dükçe"

Soru 19
Geçmiş günleri çok özlüyorum.
Sıfat Fiil "geç-miş"

Soru 20
Gelecek hafta Türkçe yazılım var.
Sıfat Fiil "gel-ecek"