Fiilde Yapı (Basit / Türemiş / Birleşik)
(Soruya tıkla cevabı hemen gör)

Soru 1
Bu şiiri törende okuyabilirim.
Birleşik/Yeterlilik "oku-(y)abil-(i)r-im"

Soru 2
Müdür bahçeye futbol sahası yaptıracak.
Türemiş "yap-tır-acak"

Soru 3
Her gün kitap okumalısınız.
Basit "oku-malı-sınız"

Soru 4
İtfaiye orman yangınını söndürdü.
Türemiş "sön-dür-dü"

Soru 5
Hafta sonu kitap fuarına gideceğim.
Basit "git-ecek-im"

Soru 6
Türkçe testini akşamleyin çözüverdim.
Birleşik/Tezlik "çöz-üver-di-m"

Soru 7
Akşamleyin bahçedeki çiçekleri suladım.
Türemiş "su-la-dı-m"

Soru 8
İşin bitmediğini görünce küplere bindi.
Birleşik/Anlamca kaynaşmış-Deyim "küplere bindi"

Soru 9
Çantamdan ders kitabını çıkardım.
Türemiş "çık-ar-dı-m"

Soru 10
Yaz tatilinde on beş kitap okudum.
Basit "oku-du-m"

Soru 11
Bu sabah uyuyakalmışım.
Birleşik/Sürerlik "uyu-(y)akal-mış-ım"

Soru 12
Öğretmen yazılı sorularını çok güzel hazırlamış.
Türemiş "hazır-la-mış"

Soru 13
Arkadaşımın yaptığı hatayı affettim.
Birleşik/Yardımcı fiille "af et-"

Soru 14
Bahçedeki çiçekler çok güzel kokuyor..
Basit "kok-(u)yor"

Soru 15
Kardeşim yürürken düşeyazdı.
Birleşik/Yaklaşma "düş-eyaz-dı"

Soru 16
Buraları görmeyeli çok güzelleşmiş.
Türemiş "güzel-leş-miş"

Soru 17
Yazılıdan yüksek not alınca mutlu oldum.
Birleşik/Yardımcı fiille "mutlu oldum"

Soru 18
Bu yıl kış erken gelecekmiş.
Basit "gel-ecek-miş"

Soru 19
Kardeşime on sayfa kitap okuttum.
Türemiş "oku-t-tu-m"

Soru 20
Pastaneyi arkadaşına devretti.
Birleşik/Yardımcı fiille "devir et-ti"