Ek Fiil
(İsmi Yüklem Yapma / Şart cümlesi Yapma / Basit Zamanlı Fiili Birleşik Zamanlı Fiil Yapma)
(Soruya tıkla cevabı hemen gör)

Soru 1
Hastaysan bugün okula gitme.
Şart cümlesi yaptı "hasta-(y)sa-n ise"

Soru 2
Dün hava çok sıcaktı.
İsmi yüklem yaptı "sacak-tı idi"

Soru 3
Teyzem yarın bize geliyormuş.
Birleşik zamanlı fiil yaptı "gel-(i)yor-muş" "imiş rivayet"

Soru 4
Hava güzelse botanik parka gidelim.
Şart cümlesi yaptı "güzel-se ise"

Soru 5
Yaz tatilinde bol bol kitap okumalıydım.
Birleşik zamanlı fiil yaptı "oku-malı-(y)dı-m" "idi hikaye"

Soru 6
Ahmetlerin aldığı ev güzelmiş.
İsmi yüklem yaptı. "güzel-miş imiş"

Soru 7
Türkçe yazılısına çok çalışmışmış.
Birleşik zamanlı fiil yaptı "çalış-mış-mış" "imiş rivayet" "küçümseme anlamı"

Soru 8
Çay sıcaksa soğuk su ekleyeyim.
Şart cümlesi yaptı "sıcak-sa ise"

Soru 9
Geçen sene daha çalışkandım
İsmi yüklem yaptı. "çalış-kan-dı-m idi"

Soru 10
Eskiden çok geç yatıyordum.
Birleşik zamanlı fiil yaptı "yat-(ı)yor-du-m" "idi hikaye" "terk edilmiş alışkanlık"

Soru 11
Hava soğuk ise şapkanı tak.
Şart cümlesi yaptı "soğuk ise"

Soru 12
Arkadaşımın kardeşi çok yaramazmış.
İsmi yüklem yaptı. "yaramaz-mış imiş"

Soru 13
Küçükken çok küfür ederdim.
Birleşik zamanlı fiil yaptı "et-(e)r-di-m" "idi hikaye" "terk edilmiş alışkanlık"

Soru 14
Çantan ağırsa yardım edeyim.
Şart cümlesi yaptı "ağır-sa ise"

Soru 15
Çiçekleri koparmak yasak.
İsmi yüklem yaptı "yasa-tır -tır yazılmamış"

Soru 16
Yarın hayvanat bahçesine gidecektim.
Birleşik zamanlı fiil yaptı "git-ecek-ti-m" "idi hikaye" "gerçekleşmemiş niyet"

Soru 17
Çocuk usluysa bakarım.
Şart cümlesi yaptı "uslu-(y)sa ise"

Soru 18
Kaldığımız otel çok temizmiş.
İsmi yüklem yaptı "temiz-miş imiş"

Soru 19
Dersi iyi dinlersen konuyu anlarsın.
Birleşik zamanlı fiil yaptı "dinle-r-se-n" "ise şart birleşik"

Soru 20
Dün akşam kapınızı çalan bizdik.
İsmi yüklem yaptı "biz-di-k idi"