Zamir (Kişi / İşaret / Belgisiz / Soru / İyelik / İlgi)
(Soruya tıkla cevabı hemen gör)

Soru 1
Bugün onu okulda görmedim.
Kişi Zamiri "onu"

Soru 2
Onu bana uzatır mısın?
İşaret Zamiri "onu"

Soru 3
Bazıları ödevini yapmamış.
Belgisiz Zamir "bazıları"

Soru 4
Yaron tiyatroya kim gelecek?
Soru Zamiri "kim"

Soru 5
Bu hatayı kendi yaptı.
Kişi Zamiri/Dönüşlülük Zamiri "kendi"

Soru 6
Hafta sonu nereye gidiyorsun?
Soru Zamiri "nereye"

Soru 7
Bu konudaki düşüncem değişmeyecek.
İyelik Zamiri "düşünce-m"

Soru 8
Sizleri ağırlamaktan mutluluk dyarız.
Kişi Zamiri "sizleri"

Soru 9
Yarınki törende ötekini giyersen daha yakışır.
İşaret Zamiri "ötekini"

Soru 10
Ali'nin sınavı iyi geçmiş ancak onunki biraz kötü geçmiş.
İlgi Zamiri "o-(n)unki"

Soru 11
Sokakta birileri bağrışıyor.
Belgisiz Zamir "birileri"

Soru 12
Bunu diğerlerinin yanına koy.
İşaret Zamiri "bunu"

Soru 13
O soruyu sınıfta sadece ben yaptım.
Kişi Zamiri "ben"

Soru 14
Ayranı sıraya bu döktü.
İşaret Zamiri "bu"

Soru 15
Arkadaşlarımdan kimisi tiyatroya gelmeyecek.
Belgisiz Zamir "kimisi"

Soru 16
Bu sene dersleri çok iyi.
İyelik Zamiri "ders-ler-i"

Soru 17
Bugün çarşıdan ne aldın?
Soru Zamiri "ne"

Soru 18
Bu, Ali'nin kitabı.
İşaret Zamiri "bu"

Soru 19
Bu kedi seninki gibi çok uslu.
İlgi Zamiri "sen-inki"

Soru 20
Hayvanat bahçesine biz de geleceğiz.
Kişi Zamiri "biz"