KİP PDF indir

 

No
Cümleler
Geçmiş Z
Şimdiki Z
Gelecek Z
Geniş Z
Gereklilik
Göster
1
Çok güzel ders anlatır.      


anla-t-(ı)r

 
2
Arkadaşlarım kitap fuarına gitmiş.


git-miş

       
3
Televizyonda maç izliyorum.  


izle-yor-um

     
4
Temizliğimize dikkat etmeliyiz.        


et-meli-yiz


5
Her ay iki kitap okurum.      


oku-r-um

 
6
Yazın köye gideceğiz.    


git-ecek-iz

   
7
Ödevimi çok güzel yaptım.


yap--m

       
8
Yazları denizde yüzerim.      


yüz-(e)r-im

 
9
Annem telefonda teyzemle konuşuyor.  


konuş-(u)yor

     
10
Dün akşam erkenden yattık.


yat--k

       
11
Yarın okula gitmeyeceğim.    


git-me-(y)ecek-im

   
12
Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.        


et-meli-yiz


13
Her sabah kahvaltı yaparım.      


yap-(a)r-ım

 
14
Arkadaşlarıma bağlama çalıyorum.  


çal-(ı)yor-um

     
15
Akşamleyin yirmi sayfa kitap okudum.


oku-du-m

       
16
Yemeğin güzeli burada yenir.      


ye-n-(i)r

 
17
Yarın Türkçe yazılısı olacağız.    


ol-acak-ız

   
18
Bugün eve erken gitmeliyim.        


git-meli-(y)im


19
Dün akşam pide yemişler.


ye-miş-ler

       
20
Kardeşim top oynuyor bahçede.  


oyna-yor

     
1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kip eki almamıştır?
A) Ankara'ya okul gezisi yapılacak.
B) En sevdiğim renk mavidir.
C) Sarmayı çok seviyorum.
D) Kan tahlili için hastaneye gittim.
 

B

     
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yüklem olmamıştır?
A) Arkadaşlarımla sınıfımızı temizledik.
B) İnsanlar birbirine yardım etmeli.
C) En son okuduğum kitap Ateşten Gömlek'tir.
D) Keşke herkes birbirine saygılı olsa.
 

C

     
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A) Sınıfımızı temiz tutmalıyız.
B) Kitap okumayı çok seviyorum.
C) Dedesini karşısında görünce çok sevindi.
D) Yeni aldıkları ev çok güzelmiş.
 

D

     
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılma zamanı ile anlatımı aynı andadır?
A) Pencereden bahçedeki öğrencileri izledi.
B) Pencereden bahçedeki öğrencileri izliyor.
C) Yarın okulumuza yazar gelecek.
D) Bu yazılıdan yüz almalıyım.
 

B

     
5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması vardır?
A) Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi.
B) Kar yağdığı için okullar tatil oldu.
C) Mahallemizde cuma günleri pazar kuruluyor.
D) Arabayı yarın alacağız.
 

C
kurulur

     
6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiilin yapılış zamanını bildir?
A) Burayı hemen temizle.
B) Bu tiyatroya gitmeliyim.
C) Yarın kitap fuarına gidelim.
D) Kitap okumayı çok severim.
 

D

     
7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiilin yapılış amacını bildirir?
A) Ödevlerimi az önce bitirdim.
B) Keşke bugün tatil olsa.
C) Bayramlaşmak için büyüklerimizi dolaştım.
D) Sabahları kahvaltı yaparım.
 

B

     
8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerçekleşmiştir, bitmiştir?
A) Geçen yaz köyümüze gittik.
B) Yarışma için şiir yazıyorum.
C) Kahvelerimizi balkonda içelim.
D) Bu yaz Bursa'da kalacağız.
 

A

     
9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde henüz yapılmamış işten, gerçekleşmemiş eylemden bahsediliyor?
A) Evdeki vanaları kapatıyor.
B) Uzun zamandan beri balık yemedim.
C) Sana okuduğum kitabı yarın anlatacağım.
D) Çocuk bahçe duvarının üstüne oturdu.
 

C

     
10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması vardır?
A) Her zaman gazete okurum.
B) Amcamlar yarın burada olur.
C) Güncel olayları düzenli takip ederim.
D) Her ay bir dergi alırım.
 

B
olacak