Kök-Ek PDF indir

 

No
Cümleler
Basit
Türemiş (Gövde)
Göster
1
Sınıfımıza yeni kitaplık geldi.  

kitap-lık


2
Ağacın dalına kuşlar konmuş.

kuş-lar (çogul eki)

 
3
Yapamadığın soruları öğretmenine sor.  

sor-u-lar-ı


4
Yolculuk çok güzel geçti.  

yol-cu-luk


5
Annem çok güzel kek yapar.

anne-m (iyelik eki)

 
6
Büyük bir sevinçle öğrenciler okula gidiyor.  

öğren-ci-ler


7
Kitabımı evde unutmuşum.

ev-de (hal eki)

 
8
Her gün düzenli kitap okurum.

kitap (kök)

 
9
Yarın Türkçe yazılımız var.  

yaz-ı--mız


10
Anlamadığı konuyu anlamak için kitaba baktı.

kitap-a (hal eki)

 
11
Her sabah evden okula giderim.

ev-den (hal eki)

 
12
Evimizin köşesindeki simitçiden simit aldım.  

simit-çi-den


13
Ödevim az önce bitti.

ödev-im (iyelik eki)

 
14
Gözlerim bozulduğu için artık gözlük takacağım.  

göz-lük


15
Her yerde sinekler uçuşuyor.

sinek-ler (çoğul eki)

 
16
Bugün hava çok güneşli.  

güneş-li


17
Havalar çok sıcak gidiyor.

sıcak (kök)

 
18
Bencil insanları hiç kimse sevmez.  

ben-cil


19
Balıklar çok güzel yüzüyor.

balık-lar (çoğul eki)

 
20
Hepimizin vatandaşlık görevleri var.  

vatan-daş-lık


1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
A) fırıncılar
B) kitaplardan
C) öğrenciler
D) sevgi

B
kitap-lar-dan

 
2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş yapılıdır?
A) evim
B) kitapta
C) bilge
D) kalemler

C
bil-ge

 
3
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı farklıdır?
A) sorgu
B) ağaçlardan
C) kitap
D) kapının

A
sor-gu

 
4
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isimden fiil yapan yapım eki almıştır?
A) sevgi
B) durak
C) öğretmen
D) suladı

D
su-la-dı

 
5
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yeni anlam kazanmıştır?
A) kitap
B) kitaplar
C) kitaplık
D) kitaptan

C
kitap-lık