Ses Bilgisi PDF indir

 

No
Cümleler
Yumuşama
Sertleşme (Benzeşme)
Göster
1
Yarın sınıfça tiyatroya gidiyoruz.  

sınıf-ca


2
Bugün dolabımı temizledim.

dolap-ım-ı

 
3
Kitapta çok güzel bilgiler var.  

kitap-da


4
Annem yataktan kalk diye seslendi.  

yatak-dan


5
Öğretmenim ağaca çıkma diye uyardı.

ağaç-a

 
6
Dolapta çok güzel yiyecekler var.  

dolap-da


7
Sorunun cevabını doğru bildim.

cevap-ı-nı

 
8
İlacını düzenli kullanmalısın.

ilaç-ı-nı

 
9
Sınıfını üstün başarı ile geçti.  

geç-di


10
Ailece ev yoğurdu yeriz.

yoğurt-u

 
11
Sağlığımız için iyi beslenmeliyiz.

sağlık-ı-mız

 
12
Çocukça davranışları bırak artık.  

çocuk-ca


13
Kazağın rengi sana çok iyi gitmiş.

kazak-ın / renk-i

 
14
Sınıfın en çalışkan öğrencisiyim.  

çalış-gan


15
Doktorlar hastalığın sebebini buldular.

hastalık-ın / sebep-i-ni

 
16
Sıcaktan çok bunaldık.  

sıcak-dan


17
Masadaki hesabı ortaklaşa ödedik.

hesap

 
18
Kalemim Fatih'te kaldı  

Fatih'de


19
Kadının sevinci gözlerinden okunuyordu.

sevinç-i

 
20
1995'te Sivas'ta doğdum.  

1995'de / Sivas'da


1
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlüyle başlayan ek alırsa yumuşama olmaz?
A) kitap
B) renk
C) duvar
D) amaç

C
kitabı-rengi-amacı

 
2
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde "c,d,g" ile başlayan ek gelirse sertleşmez?
A) kitap
B) cam
C) bardak
D) yurt

B
kitapta-bardaktan yurtt

 
3
Ağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A) Masa örtüsünün rengini beğenmedi.
B) Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum.
C) Bu mevsimde denizin dibini göremezsin.
D) Türkçe sınavına titizlikle hazırlandım.

D
renk-uç-dip

 
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?
A) Elindeki gazeteyi sessizce okuyor.
B) Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı.
C) Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.
D) Tatilde buz patenine gitmek istiyor.

C
sevinç-den

 
5
" Tabağı bana verir misin?"   Cümlesinde, altı çizili  kelimedeki  ses  olayı hangi  cümledeki ile aynıdır?
A) Annem kitabı bana verdi.
B) Defteri hemen ona ver.
C) Babam bana sitem etti.
D) Öğretmene seni sorduk.

A
tabak-ı (yumuşama)
kitap-ı (yumuşama)